Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

Dostępność

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony www.bip.word.siedlce.pl

 

Data publikacji i aktualizacji.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zapewnienie pełnej zgodności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez administratora strony, w oparciu o instrukcję wewnętrzną WORD w Siedlcach.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31.03.2021r.

Wyniki analizy storny przeprowadzone narzędziem Tingtun Checker można znaleźć pod adresem http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=93fe7d33-d4cd-4cee-8156-d1770292ea3d

 

Skróty klawiaturowe.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Treści niedostępne.

 Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 •  pochodzą z różnych źródeł,
 •  ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 •  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 •  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 •  niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  pod adresem biuro@word.siedlce.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 25 633 33 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Skargi i odwołania.

 Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
E-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl Telefon: 22 597 91 00


Dostępność architektoniczna.

WORD Siedlce ul. Składowa 46 oraz OT Garwoli Al. Legionów 48,
zostały przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.
 • wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
   

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabo słyszących.


Aby skutecznie komunikować się z naszym WORD, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce,
wysłać e-mail na adres: sekretariat@word.siedlce.pl,
skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 25 633 33 87,
skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w godzinach urzędowania 8:00-16:00

Powiększanie czcionki i zmiana kontrastu dla osób mających problem ze wzrokiem.

Strona wyposażona jest w mechanizm. za pomocą którego możemy dokonać powiększenia czcionki dwukrotnie względem rozmiaru podstawowego.

Strona wyposażona jest w mechanizm. za pomocą którego możemy dokonać zmiany kontrastu wyświetlanej strony.

 

Filmy wideo.

Umieszczane przez nas filmy, opatrzone są w napisy dla osób niedosłyszących.

 

Zrozumiałość i czytelność treści.

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

 

Wersja mobilna.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Historia zmian
Opis zmiany Data Osoba
Treść artykułu została zmieniona 2021-04-09 08:40:08 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-31 11:46:36 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 15:02:10 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:58:41 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:57:45 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:57:24 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:56:52 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:56:32 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:56:21 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:55:46 admin
Treść artykułu została zmieniona 2021-03-29 14:53:51 admin
Treść artykułu została zmieniona 2020-12-09 08:31:51 admin
Artykuł został zmieniony 2020-10-08 12:47:18 superadmin
Artykuł został zmieniony 2020-10-08 12:43:39 superadmin
Artykuł został utworzony 2020-10-08 12:34:42 superadmin