Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej jest witryną internetową wraz z dodatkowymi mechanizmami spełniającymi m.in. warunki: - gwarancji dostępności i niezawodności, - bezpieczeństwa danych i ochrony dostępu, - łatwości redakcji, zmian i uzupełniania treści przez upoważnione osoby z Państwa organizacji (nawet bez przygotowania informatycznego).
Głównym celem utworzenia BIP jest upowszechnienie informacji publicznych oraz ich prezentacja dla szerokiego grona obywateli. Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych.
Kolejne etapy rozwoju BIP będą umożliwiały obywatelom aktywną wymianę informacji z instytucjami życia publicznego, a w późniejszym etapie również kompleksową obsługę petenta przez Internet. Jednym z kluczowych elementów pełnego wykorzystania BIP jest implementacja podpisu elektronicznego.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).
Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Historia zmian
Opis zmiany Data Osoba
Treść artykułu została zmieniona 2020-12-10 11:14:56 admin
Treść artykułu została zmieniona 2020-12-10 11:14:10 admin
Artykuł został utworzony 2020-10-09 10:16:20 superadmin