Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WORD - Siedlce

Informacja ogólna:
sekretariat@word.siedlce.pl
25 633 33 87
Kontrast
Czcionka
A
A
A
Word Siedlce

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

01.12.2022 r.

221201 Ogłoszenie o zamówieniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ogłasza przetarg na
Dostawę paliwa tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i skroplonego gazu ropopochodnego LPG dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach w latach 2023 - 2024
zgodnie z poniższymi pakietami:

PAKIET NR 1
1. sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Zamawiającego, z
zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji, w systemie kart flotowych lub równoważnym na stacji paliw
położonej na terenie administracyjnym miasta Siedlce.
2. Szacunkowe ilości paliw płynnych będących przedmiotem dostawy:
- benzyna bezołowiowa PB 95 – 20.000 L,
- olej napędowy – 28.000 L,
- skroplony gaz ropopochodny LPG – 8.000 L

PAKIET NR 2
1. sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Zamawiającego, z
zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji, w systemie kart flotowych lub równoważnym na stacji paliw
położonej na terenie administracyjnym miasta Garwolin.
2. Szacunkowa ilości paliwa płynnego będącego przedmiotem dostawy:
- benzyna bezołowiowa PB 95 – 20.000 L

Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
Adres postępowania na portalu EZamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-948c4c22-7178-11ed-abdb-a69c1593877c

 


Ogłoszenie o zamówieniau oraz załączniki w załączeniu.

Historia zmian
Opis zmiany Data Osoba
Dodano nowy załącznik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2022-12-20 14:44:05 pawel
Dodano nowy załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 2022-12-14 13:46:45 pawel
Dodano nowy załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2022-12-09 11:44:32 pawel
Dodano nowy załącznik Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2022-12-09 10:13:58 pawel
Dodano nowy załącznik Zmiana treści SWZ 2022-12-02 15:37:18 pawel
Dodano nowy załącznik zmiana ogłoszenia 2022-12-02 15:37:18 pawel
Treść przetargu została zmieniona 2022-12-01 16:06:20 pawel
Treść przetargu została zmieniona 2022-12-01 16:01:29 pawel
Dodano nowy załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 2022-12-01 15:55:32 pawel
Dodano nowy załącznik Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTWA DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU 2022-12-01 15:55:31 pawel
Dodano nowy załącznik Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy 2022-12-01 15:55:31 pawel
Dodano nowy załącznik Załącznik nr 4 do SWZ - WZÓR UMOWY 2022-12-01 15:54:11 pawel
Dodano nowy załącznik Załącznik nr 3 do SWZ -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 2022-12-01 15:54:11 pawel
Dodano nowy załącznik Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2022-12-01 15:54:10 pawel
Dodano nowy załącznik Załącznik nr 1 so SWZ -Formularz ofertowy 2022-12-01 15:54:09 pawel
Dodano nowy załącznik SWZ 2022-12-01 15:54:09 pawel
Dodano nowy załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2022-12-01 15:53:58 pawel
Przetarg został utworzony 2022-12-01 15:53:44 pawel